Om oss

 

Billesholm-Ekeby Psk bildades 17 Oktober 1977.
Skjutbanan bestod då av 10 banor och en enkel skjutbänk i det fria. Klubbstugan var en arbetsbod med plats för högst sju personer.

Efter några år tillkom en längre arbetsbod som fick tjänstgöra som skjuthall ända fram till 1995, då vi tack vare inkomster från framför allt Bingo-Lotto, kunde sätta igång med en modernisering av anläggningen.

Resultatet av detta blev en skjuthall med plats för 20 skyttar samt duellställ på alla platser och ett fint klubbhus för trivsamt eftersnack och servering. Allt färdigställt med hjälp av flitiga medlemmar.

Billesholm-Ekeby Psk är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.

Föreningens verksamhet är förlagd till Ekeby, en ort belägen två mil öster om Helsingborg, där vi bedriver skytte med pistol och revolver.
Grenarna vi utövar är framför allt banskjutning, fältskjutning, sportpistol och standardpistol samt svartkrut,  I.P.S.C och PPC.

Föreningen består för närvarande av ca 85 medlemmar.
Banan är öppen för skjutning under följande tider:

Schemalagd träning:

Måndagar: 17.30-19-30 SVARTKRUT
Tisdagar: Licensträning (minst 2 skyttar och närvarolapp ska skrivas)
Onsdagar: 17.30-19-30 (April-Oktober)
Torsdagar: PPC-träning (minst 2 skyttar och närvarolapp ska skrivas)
Lördagar: 10.00-13.00

Enskild träning:

Alla dagar: 08.00-21.00