Arbetsuppgifter på klubben

Här lägger vi arbetsuppgifter som kan göras på egen tid förutom arbetsdagarna.
Meddela styrelsen om du gör en uppgift på listan.

  • Bygg nya tavelhållare ( precision )
  • Limma nya tavlor
  • Städa i målboden
  • Flytta undan virket i målboden till bättre förvaring