Resultat 2022

F1 – F2 – F3 – F4 – B1 – B2 – B3 – B4

Fält grova vapen:
A/R 1   A/R 2

Skyttesport:
Sportpistol Standardpistol Grovpistol Duell

Vandringspris

Vinterfält Norgemodell – Vinterduell
60-skott ban – Vinterfält –  Mörkerfält

Mästerskap

Fältskjutning:  A-vapen – B-vapen – C-vapen – R-vapen
Banskjutning:  A-vapen – B-vapen – C-vapen

Trivselskjutningar

Julgransplundring – Påskaskjutningen – 
Gåsaskjutning – Skinkeskjutning Sommarfält