Söka licens

Du har skjutit dina 46:or och tillämpningsserier.  Du har hittat ett lämpligt vapen som du vill söka på.

Vad ska då skickas in till polisen när du söker licens ??

Du behöver ett föreningsintyg.
Kontakta styrelsen så detta tas upp på nästa styrelsemöte. Om föreningsintyget godkänns av styrelsen,  skickar du sedan med detta i ansökan.
Sedan ska du fylla i en licensansökan. Den ska se ut ungefär såhär:

EXEMPEL

Och laddas ner härifrån

Sedan skriver du på din ansökan och skickar den till Tillståndsenheten i Malmö på nedanstående adress:

Servicesektionen
Drottninggatan 18
205 90 Malmö

Sen tar det några dagar och sen får du ett inbetalningskort hem i brevlådan. GLÖM INTE BETALA ! Annars får man göra om hela ansökningen igen.

OBS ! om du inte får en avi inom en vecka, kontakta polisen för att bekräfta att de mottagit din ansökan. Det har hänt FLERA ggr att anökningar försvunnit.
Därefter kan det ta ett antal månader tills ansökan behandlats.