Aktiv medlem

Vad är en aktiv medlem ??

För att räknas som aktiv medlem krävs följande:

Närvaro på 10 schemalagda tillfällen per år.
Dessa innefattar:
Schemalagd skjutledare.
Träning onsdagar eller lördagar.
Licensträning tisdagar, minst 2 skyttar och närvarolista skall fyllas i.
Tävlingar på klubben.
Externa tävlingar.
Arbetsdagar.

Detta gäller både om du ska söka licens för ett nytt vapen och om du ska förnya en befintlig licens.

Plötslig aktivitet för att förnya licenser kommer ej att godkännas om närvaro saknas de föregående åren!

Tänk på att licenser är behovsgrundade och ska förnyas vart 5:e år.
Styrelsen kan avslå ett föreningsintyg om denna anser att behov inte finns.