När får jag söka licens?

Vad krävs för att få söka licens ?

För att få söka licens på en .22 pistol krävs följande i vår förening:

1. Du ska ha varit ”aktiv medlem” i 6 månader.

2. Du ska ha klarat pistolskyttekortsutbildningen.

3. Du ska skjuta 3 st 46-poängs serier under schemalagd träning/tävling.  Dessa skall styrkas av skjutledaren och föras in i skjutkortspärmen.
46:or som skjuts under övrig tid godkänns endast om en styrelsemedlem är närvarande och kan skriva på.
Du ska även skjuta 3 tillämpningsserier på för ändamålet avsedda tavlor.  6 skott på 15 sekunder med stödhand, och samtliga ska vara träff i tavlan.

När dessa 3 punkter är avklarade så kan du kontakta styrelsen och be om ett föreningsintyg.
Uppfyller du kraven för ”aktiv medlem” så tas beslut av styrelsen om ett föreningsintyg ska godkännas och som du sedan skickar med din licensansökan.