Årets resultat

F1F2F3 – F4 – B1B2B3B4

Fält grova vapen:
A/R 1   A/R 2

Skyttesport:
Sportpistol Standardpistol Grovpistol

Vandringspris

Vinterfält Norgemodell – Vinterduell
60-skott ban – Vinterfält –  Mörkerfält

Mästerskap

Fältskjutning:  A-vapen – B-vapen – C-vapen – Revolver
Banskjutning:  A-vapen – B-vapen – C-vapen

Trivselskjutningar

JulgransplundringPåskaskjutningen – Gåsaskjutning – Skinkeskjutning